Làm thế nào để học chơi ctf dễ nhất ạ

Em là một người mới tìm hiểu về ctf và chơi gần đây thôi. Nên có nhiều thứ không biết. Em mong có 1 người hướng dẫn và chỉ em. Vì em thích IT cho nên lúc biết cái này thì gần như em ghiền luôn rồi …